اطلاعیه

باسمه تعالی
با توجه به برنامه های ستاد هماهنگی مبارزه با  مفاسد اقتصادی در دوره جدید و  اولویت های مبارزه با فساد در دولت سیزدهم، از کلیه تشکل ها، انجمن ها، موسسات و سازمان های مردم نهاد دارای مجوز فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، دعوت می شود در صورت تمایل به همکاری با این دبیرخانه؛ اطلاعات خود مشتمل بر نام موسسه، مدیرعامل(شخص مسوول)، نشانی کامل، حوزه تخصصی فعالیت، شماره تماس ثابت و همراه، آدرس درگاه اینترنتی و پست الکترونیک و یا صفحات مجازی را جهت مشارکت در امر مبارزه با فساد؛ از طریق شماره تماس های 64453198 الی 9 ارسال نمایند.
بدیهی است جهت حضور موثر و مشارکت فعال این تشکل ها با ایشان تماس برقرار خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه