.

قانون اساسنامه مرکز منطقه ای همکاری دستگاههای مبارزه با فساد و نهادهای نظارتی (آمبودزمانی )کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

.
.


.
فايل هاي مربوطه :
قانون اساسنامه مرکز منطقه اي همکاري دستگاههاي مبارزه با فساد و نهادهاي نظارتي (آمبودزماني) کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي (اکو) .pdf157.062 KB
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir