سرخط اخبار

1398/2/16 دوشنبه

تقویت سازمان‌های مردم نهاد و ارتقای نظارت همگانی در مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی در سال 1398 در اولویت‌های دبیرخانه ستاد قرار دارد.

 
امتیاز دهی