.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

.
.


.
فايل هاي مربوطه :
قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.pdf316.087 KB
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir