اهم اخبار
.

پالیزدار: پیگیری تکمیل سامانه های حوزه مبارزه بافساد بانک مرکزی در سالجاری از برنامه های  این دبیرخانه می باشد که دنبال خواهیم کرد.

.
.


پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه با مسولین و مدیران بانک مرکزی اعلام ‌کرد : پیگیری تکمیل سامانه های حوزه مبارزه بافساد بانک مرکزی در سالجاری از برنامه های  این دبیرخانه می باشد که دنبال خواهیم کرد.
 
جلسه دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای پیگیری اجرای سامانه های بانکی مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی وارتقا سلامت و بهداشت اعتباری در بانک ها در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار شد.
مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد در این جلسه ضمن تشکر از اقدامات بانک مرکزی در طول چند ساله اخیر به ذکر مصادیقی از مشکلات موجود تا قبل از راه اندازی این سامانه اشاره و اعلام نمود که با اجرای این سامانه ها از جمله نسیم ، چکاوک وصیاد  حجم عمده ای از تخلفات وفساد در بخشی از سیستم بانکی به حداقل ممکن رسیده است وبانک مرکزی باید با قوت وجدیت ادامه این مسیر تا رسیدن به نتیجه مطلوب را دنبال نماید.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز  در این جلسه گزارشی از اقدامات بعمل آمده در راستای تکمیل سامانه های بانک مرکزی موضوع مصوبات ستاد در سالهای ۱۳۹۳ و۱۳۹۷ ارائه و اعلام داشت برنامه ریزی بانک مرکزی در راستای تکمیل عمده سامانه ها تا پایان دولت می باشد اما رسیدن به این امر مستلزم حمایت های ستاد و همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی وبانک ها می باشد. اقدامات سایر بخش های بانک مرکزی نیز توسط مدیران حاضر توضیح و برخی جزییات امر از سوی حوزه تخصصی دبیرخانه ستاد مورد بحث وبررسی قرار گرفت و مقرر گردید با همکاری بانک مرکزی وسایر نهادهای ذیربط برنامه تکمیل سامانه ها به نحوی از سوی بانک مرکزی تنظیم شود که تا پایان نیمه اول سال عمده فازهای اجرایی پیاده سازی و از شهریور ماه به بعد نسبت به رفع اشکالات اقدام شود./پایان خبر
 
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir