اهم اخبار
.

سی امین جلسه کمیته فراقوه ای مبارزه با زمین خواری، روز چهارشنبه مورخ 1400/3/19 برگزار شد.

.
.


در این جلسه که با مسوولیت مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور روسای سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع کشور و دیگر اعضای کمیته فراقوه ای مبارزه با زمین خواری از هر سه قوه برگزار شد، روند اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت اراضی کشور (Eland) و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در استان گلستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
کاظم پالیزدار، مشاور معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این جلسه ضمن تشریح روند اقدامات انجام شده در راستای نهایی سازی پروژه سامانه پنجره واحد مدیریت اراضی کشور و تاکید بر اهمیت و آثار راه اندازی این سامانه در کاهش چشمگیر تصرفات به منابع طبیعی کشور و متعاقباً پرونده های قضایی در مراجع مربوطه ، همکاری و تعامل بین سازمان ها را عاملی بسیار مهم در تسریع حصول نتیجه در ثمردهی سامانه مذکور برشمرد. 
همچنین در این جلسه، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، ضمن اشاره به ظرفیت های گردشگری استان گلستان عنوان نمود : به موازات برخوردهای قهری که طی سالیان گذشته با متخلفین و متعرضین به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی و زراعی در مناطقی همچون توسکستان، زیارت و نهارخوران توسط مسئولین استان گلستان انجام شده باید تلاش کنیم با اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی و حاکمیتی در راستای رفع مشکلات مردم در روستاهایی نظیر زیارت زمینه تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی را از بین ببریم.   
در پایان جلسه مقرر شد، متن پیش نویس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تسریع در راه اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت اراضی کشور بر اساس تصمیمات کمیه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری، اصلاح و جهت طرح در ستاد اصلی ارائه شود. 
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir