آخرین اخبار
.

اولین و دومین نشست آسیب شناسی موضوعات فساد و پیشگیری از بروز آن در گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور

.
.


آسیب شناسی پرونده‌های فساد کلان اقتصادی اخیر رسیدگی شده در دستگاه قضایی در برنامه‌های اداره نظام بانکی و اقتصادی کشور جهت پیشگیری از وقوع دوباره این موارد در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.
اولین و دومین نشست از سلسله جلسات آسیب شناسی موضوعات فساد و پیشگیری از بروز آن در گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور در خرداد ماه سالجاری تشکیل گردید.
آسیب شناسی پرونده‌های فساد کلان اقتصادی اخیر رسیدگی شده در دستگاه قضایی در برنامه‌های اداره نظام بانکی و اقتصادی کشور جهت پیشگیری از وقوع دوباره این موارد در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته‌ای تخصصی برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی مطرح در مرجع قضایی، جهت استخراج و اعلام راهکارهای عملی پیشگیری از بروز فساد در گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری و اقتصادی کشور از جمله شبکه بانکی، ماموریت ویژه یافته است.
این کمیته که با مشارکت فراقوه‌ای و حضور نمایندگان دادستانی عمومی و انقلاب تهران، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت ،معدن وتجارت و دادگستری، مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور تشکیل شده است؛ به بازخوانی پرونده‌های فساد کلان اقتصادی که اخیرا در مرجع قضایی رسیدگی یا مطرح شده است، می‌پردازد.
در دو جلسه نخست این کمیته چندین پرونده فساد کلان در نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس وجوه مشترک این پرونده‌ها، که در آن عللی هم‌چون خلاهای قانونی یا ضعف نظارت، زمینه ساز سواستفاده اشخاص از این کاستی‌ها و ارتکاب تخلفات و کسب منفعت نامشروع و در نهایت اختفای آن شده است؛ شناسایی شده است.
این کمیته متناسب با کاستی‌های قانونی و فرایندی احصا شده که هزینه‌های گزاف و گاهی غیرقابل جبران به بیت المال تحمیل می‌نماید، راهکارهای پیشگیرانه برای بازنگری در مقررات و فرایندهای اجرایی را در دست بررسی داشته و در برخی موارد نیز برنامه‌های طراحی اصلاح سیستمی را در دستور کار قرار داده است.
نتیجه بررسی‌های اولیه این کمیته تخصصی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 20 خرداد ماه سالجاری که با حضور معاونین اول قوا،وزاری عضو ستاد و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بخش‌های مهم اقتصادی کشور تشکیل ‌گردید، مطرح و مقرر گردید بر اساس آن، چند مصوبه عملی و تکلیف ویژه برای ابلاغ و اجرا در دستگاه‌های متولی سالم‌سازی این گلوگاه‌های فسادخیز اقتصادی در نظر گرفته شود.
در ادامه کار این کمیته برنامه آسیب‌شناسی کامل نظام بانکی، ارزی، تجارت، بازرگانی ،صنعت و مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار دارد و انتظار می رود با اتخاذ راهکارهای عملی، سالم‌سازی فضای اقتصادی و پیشگیری از دامنه دار شدن و عدم تکرار پرونده‌های فساد اقتصادی در بعد کلان را شاهد باشیم.
 

 
.
.
تصاویر مرتبط:
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir