.

آئیننامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

.
.


.
فايل هاي مربوطه :
آئين‌نامه مرجع ملي و نهاد هماهنگي کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد .pdf141.572 KB
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir