شنبه 15 تير 1398 برگزاری سومین جلسه کمیته آسیب شناسی موضوعات فساد و پیشگیری از بروز آن
5   
1398/4/15 شنبه
7   
1398/4/15 شنبه
8   
1398/4/15 شنبه
3   
1398/4/15 شنبه

4   
1398/4/15 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir