شنبه 15 تير 1398 اولین نشست تعامل و هم اندیشی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سمن های فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
2   
1398/4/15 شنبه
8   
1398/4/15 شنبه
5   
1398/4/15 شنبه
8   
1398/4/15 شنبه

5   
1398/4/15 شنبه
3   
1398/4/15 شنبه
4   
1398/4/15 شنبه
3   
1398/4/15 شنبه

4   
1398/4/15 شنبه
2   
1398/4/15 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir