1398/1/18 يكشنبه
رفع تصرف 1550 هکتار از اراضی ملی شهرستان زاهدان

پس از پیگیری های دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 1550 هکتار از اراضی ملی شهرستان زاهدان آزاد شد.
با پیگیری های صورت گرفته این ستاد و اقدامات میدانی یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زاهدان و همکاری سایر دستگاه های نظارتی در طی سالهالی 1395 تا 1397؛ 1550 هکتار از اراضی ملی این شهرستان آزاد و متخلفین به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
شایان ذکر 260 هکتار از این اراضی متعلق به مناطق شور و گلوگاه از توابع بخش کورین بوده که طی اقدمات مذکور از متصرفین خلع ید گردید. 

 
امتیاز دهی