5

2

5

6

8

3
اولین نشست هم اندیشی دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تشکل های مردم نهاد و سمن های فعال در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی
 
امتیاز دهی