1

2

3

4

5

6

7

8

9
بازدید مشاور محترم معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از باشگاه خبرنگاران جوان
 
امتیاز دهی