اهم اخبار

انتصاب جناب آقای محمد رضا یزدی به عنوان رییس دبیرخانه ستاد هماهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی

1399/12/30 شنبه
طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد مخبر دزفولی معاون اول محترم رییس جمهور، ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جناب آقای محمدرضا یزدی واگذار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه