.

انتصاب جناب آقای محمد رضا یزدی به عنوان رییس دبیرخانه ستاد هماهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی

.
.


معاون اول رییس جمهور طی حکمی جناب آقای محمد رضا یزدی. را به عنوان رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب کرد.
 
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه