اهم اخبار
.

انتصاب جناب آقای محمد رضا یزدی به عنوان رییس دبیرخانه ستاد هماهنگ مبارزه با مفاسد اقتصادی

1399/12/30 شنبه
.
.


طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمد مخبر دزفولی معاون اول محترم رییس جمهور، ریاست دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به جناب آقای محمدرضا یزدی واگذار گردید.
.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه