اهم اخبار

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تا پایان سال جاری در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.

1401/6/14 دوشنبه
رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارز به مفاسد اقتصادی در سفر اعضای کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری به استان مازندران :
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین تا پایان سال جاری در سراسر کشور راه اندازی خواهد شد.  


محمد رضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در راس هیاتی متشکل از اعضای کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری ضمن حضور در استان مازندران طی نشستی در محل استانداری مازندران د ر روز شنبه ، دوازدهم شهریور ماه اعلام نمود؛ تا پایان سال 1401 سامانه جامع پنجره واحد مدیریت زمین در کلیه استانهای کشور راه اندازی و کلیه شهرهای کشور تحت پوشش این سامانه قرار خواهند داشت.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در جلسه کارگروه فراقوه ای مبارز با زمین خواری در محل استانداری مازندان حضور داشت، با اشاره به راه اندازی رسمی سامانه پنجره واحد زمین طی روزهای آینده در استان مازندران گفت: بی شک حدنگاری اراضی کشور مخصوصاً با استفاده از ظرفیت های ماهواره خیام که اکنون در دستور کار دبیرخانه ستاد قرار دارد تا حدود زیادی می تواند از وقوع تخلفات حوزه اراضی نظیر تصرف اراضی ملی، تخریب منابع طبیعی و حتی تغییر کاربری اراضی جلوگیری کند.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به وجود  1450 رای قضایی صادره اجرا نشده در استان مازندران اظهار داشت؛ در نشست کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری مقرر شد این احکام اجرا نشده اولویت بندی و آرای مربوط به پرونده تخلفات کلان در اسرع وقت اجرایی شود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه