1395/7/14 چهارشنبه
عنوان کتاب‌ها و مقاله های مرتبط با ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

کتاب‌ها:

۱- فساد اداری (عوامل مؤثر و روش‌های مبارزه)، نادر حبیبی، انتشارات وثقی، ۱۳۷۵

۲- مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۷۶

۳- بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار، سید محمد اصغری، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷

۴- جرائم خاص کارکنان دولت، علی مهاجری، انتشارات کیهان، ۱۳۷۹

۵- سازمان و فعالیت‌های ضد فساد اداری هنگ‌کنگ، مالزی و سنگاپور، ابراهیم معدنچیان، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۷۹

۶- شناخت نظام اداری و چگونگی تحول آن (مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری خرداد ۱۳۷۸)، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۰

۷- فساد سیاسی، پل هیوود، مترجم محمد طاهری و میرقاسم بنی‌هاشمی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱

۸- کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات دانش نگار، ۱۳۸۱

۹- جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، علیرضا مصلایی،انتشارات خط سوم، ۱۳۸۲

۱۰- مجموعه قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، علی اکبر ابن علی، انتشارات معین اداره، ۱۳۸۲

۱۱- جنایات سازمان‌یافته فراملی، صادق سلیمی، انتشارات تهران صدا، ۱۳۸۲

۱۲- بررسی مسائل اجتماعی ایران (فساد اداری، اعتیاد و طلاق)، محمد حسین فرجاد، انتشارات اساطیر، ۱۳۸۲

۱۳- مجموعه قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۲

۱۴- بررسی جرائم اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت،عوض نورزاد،انتشارات آریان، ۱۳۸۳

۱۵- فساد اداری، سید محمد عباس‌زادگان، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، ۱۳۸۳

۱۶- زنده باد فساد! جامعه‌شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم، علی ربیعی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۳

۱۷- فساد مالی، حسن دادگر و غلامعلی معصومی‌نیا، انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳

۱۸- چارچوب‌های حقوقی مقابله با فساد مالی، دبلیو. پاتی افوسو و دیگران، مترجم احمدرنجبر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۴

۱۹- فساد و دولت، علت‌ها، پیامدها و اصلاح، سوزان رز آکرمن، ترجمه منوچهر صبوری، انتشارات پردیس دانش، ۱۳۸۵

۲۰- مجموعه مقالات سومین همایش نظارت و بازرسی- نظارت کارآمد، انتشارات سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۸۵

۲۱- سرطان اجتماعی فساد، فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶

۲۲- مبارزه با فساد از دیدگاه رهبری(مدظله العالی)، معاونت پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶

۲۳- اقتصاد سیاسی فساد (کالبدشکافی مفاسد اقتصادی سیاست‌مداران)، آرویند. کی. جین، مترجم علی بختیارزاده، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۶

۲۴- پولشویی و مؤسسات مالی،مینا جزایری، انتشارات موسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۷

۲۵- آسیب‌های اجتماعی و روند تحول آن در ایران (ج ۱، مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران خرداد ۸۱)، انتشارات انجمن جامعه‌شناسان ایران، ۱۳۸۷

۲۶- مسائل و جرائم مالی-اقتصادی و سرقت (ج ۶، مقالات اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی در ایران خرداد ۸۱)، انتشارات انجمن جامعه‌شناسان ایران، ۱۳۸۷

۲۷- توسعه و تضاد، فرامرز رفیع پور، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷

۲۸- برنامه جهانی مبارزه با فساد، پیتر لانگست و دیگران، مترجم امیرحسین جلالی فراهانی و حمید بهره مند بگ نظر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۲۹- رهنمودهای تقنینی جهت اجری کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، حمید بهره مند بگ نظر، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۳۰- آن روی سکه: بریتانیا و فساد در آفریقا گروه احزاب یکپارچه پارلمان بریتانیا، حسن مرادی، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۷

۳۱- دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی، رابرت کاکس و دیگران، مترجم حسین راغفر، انتشارات نقش و نگار، ۱۳۸۸

۳۲- تبهکاران اقتصادی (فساد، خشونت و فقر ملت‌ها)، ریموند فیسمن و ادوارد میگل، مترجم فرخ قبادی، انتشارات نگاه معاصر، ۱۳۸۸

۳۳- مقدمه‌ای بر سنجش فساد،مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران/ محمد فاضلی، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۸

۳۴- سیاست‌های ضد فساد در آسیا و اقیانوسیه، بانک توسعه آسیا، انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلش شورای اسلامی، ۱۳۸۹

۳۵- سلامت سازمانی (با تأکید بر سلامت مدارس)، علی یزدخواستی، محسن نیازی، انتشارات سخنوران، ۱۳۸۹

۳۶- انقلاب فرهنگی در نظام اداری، مهدی ناظمی اردکانی، انتشارات آوای نور، ۱۳۸۹

۳۷- سلامت اداری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، انتشارات مرکز مدیریت دولتی ریاست جمهوری، ۱۳۹۰

۳۸- تبیین سیاست‌های کلی نظام اداری کشور (مبانی نظری و الگوی عملی برای سیاست‌گذاری، هدف گذاری و برنامه‌ریزی اجرایی)، سید احمد طباطبایی، انتشارات فرآزما پردازش، ۱۳۹۰

۳۹- پایه‌های تحول در نظام اداری، سید احمد طباطبایی، انتشارات فرآزما پردازش، ۱۳۹۰

۴۰- قوانین و مقررات تأمین سلامت اداری، یوسف رونق، انتشارات فرمنش، ۱۳۹۰

۴۱- راهبردهای مبارزه با فساد اداری، غلامرضا ذاکر صالحی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱

۴۲- نقش نظارت در ارتقای سلامت نظام اداری، اداره کل روابط عمومی واطلاع رسانی کمیته امداد امام (ره)، ۱۳۹۱

۴۳- مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی، دکتر ابوطالب خدمتی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۳


 مقاله ها:

۱- رویکردهای مختلف در مبارزه با فساد، سعید صفری و حمیدرضا نائبی، همایش علمی وپژوهشی نظارت و بازرسی، ۱۳۸۰

۲- استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می ‌دهد؟!، حسن دانایی فرد، مدرس علوم انسانی ویژه نامه مدیریت، دوره۹، شماره۲، تابستان ۱۳۸۴

۳- نگاهی به شاخصهای سنجش مبارزه با فساد، حسین قضاوی، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره ۵، شماره ۵۱، ۱۳۸۴

۴- فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی، یوسف محنت فر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، ۱۳۸۷

۵- آسیب‏ شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران، محمد خضری، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره ۱۱، شماره ۴۲، زمستان ۱۳۸۷

۶- بررسی عوامل مؤثر برکاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرتهران)، شمس السادات زاهدی وسینامحمدنبی و مهدی شهبازی، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، سال۷،شماره۲۰، پاییز و زمستان ۱۳۸۸

۷- سازوکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام حکومتی امام علی (ع)، سیدمحمد حسین سرکشیکیان، نشریه کارآگاهدوره۲، سال۲، شماره ۷، تابستان ۱۳۸۸

۸- مؤلفه های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد ج .ا.ا ، سیدمهدی الوانی و سعید زرندی و ابوذرعرب سرخی، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۲، شماره۴، بهار و تابستان۱۳۸۹

۹- فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهکارهای برون رفت، عبدالرحمن افضلی، مجله حقوقی بین المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،شماره۴۵، سال۱۳۹۰

۱۰- سنجش فساد اداری، درآمدی بر تبیین الزامات روش شناختی طراحی شاخص ملی، عبداله توکلی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، سال۱۷، شماره۶۹، زمستان۱۳۹۰

۱۱- نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری، علی ربیعی وهاجر آصف، مجله مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره ۴، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۱

۱۲- راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی، علی حسنی و عبدالحمید شمس، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال ۲، شماره ۱، پاییز . زمستان ۱۳۹۱

۱۳- بررسی فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن، نرگس رحیمیان، مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دوره ۱۴، شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۹۳

۱۵- فساد اداری علل و راهکارهای مبارزه با آن، محمد ابراهیم کاظمی، اداره کل زندانهای گیلان

۱۶- مقایسه ادراکات، تجربیات ونگرش های کارکنان زن ومرد نسبت به فساد اداری، داوود حسینی هاشم زاده و لیلی حبیبی، فصلنامه مطالعه رفتارسازمانی، سال اول، شماره۳، زمستان ۱۳۹۱

۱۷- فرهنگ واقتصاد(گفتاری از دکتر عادل پیغامی پیرامون ارتباط فرهنگ واقتصاد)، جزوه مطالعاتی قرارگاه شهید باقری بسیج دانشجویی، شماره۴

۱۸- راهبردهای ارتقای سلامت اداری درسیره امام علی(ع)، رضا ابروش، فصلنامه نظارت بازرسی، سال۸، شماره

اطلاعیه ها
پایگاههای اطلاع رسانی
.
.
ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه