آخرین اخبار

برگزاری کمیتـه تخصصـی کـارگروه فراقـوه‌ای مبـارزه بـا زمیـن‌خـواری

1399/12/30 شنبه
سی و یکمیـن جلسـه کمیتـه تخصصـی کـارگروه فراقـوه‌ای مبـارزه بـا زمیـن‌خـواری در سازمان امور اراضی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، سی و یکمیـن جلسـه کمیتـه تخصصـی کـارگروه فراقـوه‌ای مبـارزه بـا زمیـن‌خـواری با حضور نمایندگان تام‌الاختیار تمامی اعضای کارگروه برگزار شد.
در این جلسه در مورد پیش‌نویس مصوبه مربوط به تعیین فرآیند انجام کار متولیان مربوط به پیاده‌سازی و توسعه سامانه پنجره واحد مدیریت بر زمین و برقراری اتصال دستگاههای اجرایی به آن و تعیین راهبری سامانه مذکور و متولی نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و گزارش‌دهی به مراجع ذی‌ربط بحث و تبادل نظر شد.
همچنین مقرر شد نسخه نهایی پیش‌نویس تنظیمی ظرف مدت ۷۲ ساعت آینده از سوی ستاد هماهنگی به دستگاههای اجرایی برای آخرین اعلام نظر ارسال شود. در مورد تعیین متولی حرائم نظامی و امنیتی و نحوه اجرای پیگیری در سامانه نیز متن پیشنهادی اصلاح و تصویب شد و مقرر شد به متن پیش‌نویس فوق الحاق شود.
در مورد پیگیری گزارش واجا مبنی بر تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی واگذار شده برای اجرای نیروگاههای تجدیدپذیر و جلوگیری از سوءاستفاده و زمین‌خواری اشخاص حقیقی و حقوقی مقرر شد گزارش جامعی از پروانه‌های صادر شده توسط وزارت نیرو (ساتبا) به دبیرخانه کارگروه ارائه شود و پس از جمع‌بندی و تطبیق با آمار اراضی واگذار شده توسط سازمان امور اراضی، گزارش جامعی به همراه آسیب‌ها و پیشنهادات مربوطه برای طرح در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه شود.
 
امتیاز دهی
 
 

ارتباط با ما
1398/5/19 شنبه
آدرس: تهران، میدان پاستور، خیابان پاستور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
کدپستی: ۱۳۱۶۸۴۳۳۱۱
تلفن: +۹۸(۲۱)۶۴۴۵
پست الکترونیک: info@nezarat.gov.ir
1398/5/20 یکشنبه